KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu KARE SİSTEM İNŞAAT ŞİRKETİ’NİN  yaptığı tüm projelerde;

İhtiyaç ve beklentileri dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,

Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,

Pırojeyi zamanında teslim etmeyi

Profesyonel çalışanları ile projeleri sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,

Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,

Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofis gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,

Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.
“Sistemden veya planlamadan kaynaklanabilecek” her türlü kazaya karşı gerekli önlemleri zamanında almak KARE SİSTEM  İNŞAAT, politikası için hem bir hedef hem de başarı kriteridir.